2017. június 18., vasárnap

Egyházmegyei kórustalálkozó Szalárdon

 
A hegyközcsatári énekkar „munka közben” – karvezető Miklós Spurigán Zoltán

"A Bihari Református Egyházmegyében a 27. kórustalálkozóra került sor, a szalárdi református gyülekezet látta vendégül az énekkarokat. Dénes István Lukácsnak, a Bihari Református Egyházmegye esperesének a nyitóbeszédével kezdetét vette a kórusok megmérettetése " - írja Tóth Zsigmond a Bihari Naplóban.

"A Bihari Református Egyházmegyében 2017. június 10-én, szombaton rendezték meg az odatartozó gyülekezetek számára a kórustalálkozót, amelyen tizenöt énekkar vett részt. A rendezvény moderátora a házigazda gyülekezet lelkipásztora, Varga Botond volt, aki a napi programot mutatta be elsőként, amelyet áhítat követett. A nyitó áhítaton Tóth Márta kórházlelkész prédikált, a magyarországi Gyula városából érkezett és hirdette Isten igéjét ezen a különleges eseményen a több száz résztvevőnek. A lelkipásztor igemagyarázatát a 98. Zsoltár első négy verseire alapozta, amely egy hálaének, a zsoltár buzdítások sorozatával kezdődik, Isten szava, üzenete, amely arra hív bennünket, hogy énekeljünk neki hálaadó éneket. Az éneklés Isten dicsőítésének eszköze, aki énekel az kétszeresen, imádkozik. „Ünnepelni gyűltünk ma össze a szalárdi református templomba, ünnepelünk, hiszen a Bihari Református Egyházmegye kórustalálkozójára jöttünk, hogy énekszóval dicsérjük az Urat. (…) az ének az csodálatos, hiszen maga a hangszer a torkunkban van (…) a kórus közösség a közösségben, egyidőben adunk és kapunk, hiszen a kórustagok Isten munkatársai, szószólói, akik a gyülekezet elé viszik énekeikkel Isten üzenetét” – hallhattuk az igemagyarázatból.

Az áhítatot követően a házigazda lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, elsőként dr. Nagy Miklós Szalárd község polgármestere kívánt eredményes munkát a mai találkozó résztvevőinek, majd Dénes István Lukács a Bihari Református Egyházmegye esperesének nyitó beszédével kezdetét vette a kórusok megmérettetése. Brúgós Anikó zenepedagógus, a Partium Keresztény Egyetem Egyházzene kar tanára figyelte és értékelte a kórusok előadásai, amelyet a rendezvény végén kiértékelt. A kórustalálkozó arra is lehetőséget adott, hogy itt találkozhassanak, s önmagukat értékelhessék a kórusok. Idén 15 kórus mutatta be tehetségét, elsőként a házigazda, Szalárd, majd Nagyváradolaszi, Belényessonkolyos,Körösjánosfalva közös énekkara, Élesdi Hozsanna Énekkar, Feketeerdő, Hegyközcsatár Nagy Géza Református Énekkar, a Nagyvárad-réti Sztárai Mihály és a Csillagfény Énekkarok, Kisnyégerfalva, Fugyivásárhely, Nagyszalonta, Nagyvárad,Csillagváros, Nagyvárad-Újváros, Jákóhodos-Nyüved közös énekkar, majd záró bemutatkozóként a Bihari Református Egyházmegye lelkészkórusa, a Vox Pastoris énekelt. Egy közös énekkel készültek a kórusok és karvezetők a mai rendkívüli találkozóra, amelyet az egyházmegye zenei előadja Márkus Zoltán vezényelt le. A Bihari Református Egyházmegye gyülekezeteiben mindig nagy hagyománya volt a kóruséneklésnek, sajnos több olyan közösségben szűnt meg a kórus, ahol egykoron épp a kórusról volt híres a település. Az ebédet követően a szakmai fórum és kiértékeléssel párhuzamosan a jelenlévők a szalárdi református templom történetével ismerkedhettek egy igazi szakember Dani Zoltán tolmácsolásában.  "
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com