2017. május 12., péntek

Presbitertalálkozó-képzés a Hegyközön

A Hegyközcsatári Ifjak Zenekara az Istent és Jézust dicsőítették

"Immár huszonkét éve rendeznek a Hegyközben presbitertalálkozót-képzést a régióhoz tartozó református egyházközségek presbiterei, a mostani találkozónak Hegyközújlak adott otthont." - írja Tóth Zsigmond a Bihari Naplóban.


"A találkozón jelen voltak nyolc egyházközség képviselői, lelkipásztorok, főgondnokok, gondnokok, presbiterek, hogy az áhítatot és előadásokat követően beszámolhassanak egymásnak az elmúlt egy évben történtekről gyülekezeteikben, javaslatokat, megoldásokat terjesszenek a jelenlévők elé a gyülekezeteink, református közösségeink építésére. A nyitó áhítatot Tokár Sándor, a Hegyközújlaki Református Egyházközség élére nemrég kinevezett lelkipásztora tartotta, aki igemagyarázatát az Apcsel 5, 1-11 verseire alapozta. Az áhítatot követően elsőként a házigazda lelkipásztor köszöntötte a több, mint hatvan presbitert, majd Tóth Zsigmond Béla a Bihari Református Egyházmegye Presbiter Szövetségének jegyzője, a rendezvény moderátora, köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a találkozó programját. Jelen volt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője Forró László hegyközkovácsi lelkipásztor, valamint a Bihari Református Egyházmegye főgondnoka Garnai Sándor, aki a Presbiteri Szövetség alelnöke is. Az alelnök köszöntését követően elsőként a Hegyközcsatári Vallásórások Együttese Miklós Spurigán Zoltán kántor-karnagy veszetésével gyönyörű egyházi énekeket mutattak be, őket a Hegyközcsatári Ifjak Zenekara követte Istent és Jézust dicsőítő énekekkel, majd a Nagyváradi Művészeti Liceum diákjai, mutatkoztak be hegedű, fuvola és orgona játékokkal. A kísérők: Rácz Eliza – aligazgatónő, Georgiana Mircescu – fuvolatanár, Lukács Róbert – hegedűtanár. 

500 éves a reformáció
A déli szünetet követően elsőként Mucsi András, a Békés városi Szegedi Kis István Református Gimnázium tanárának előadását hallgathattuk meg, 500 éves a reformáció címmel. A második előadást Miklós Spurigán Zoltán hegyközcsatári kántor-karnagy tolmácsolásában hallhattuk, aki a Reformáció korabeli egyházi zenéről értekezett. Az előadásokat követően megbeszélést tartottak az előadások témája kapcsán, ahol sok kérdés, hozzászólás, megjegyzés hangzott el. Az egyházközségek lelkipásztorainak, gondnokainak beszámolóit követően a jelenlévők elénekelték nemzeti imánkat, a Himnuszt, majd kivonultak a templomkertben lévő Sándorffi József emlékműhöz, ahol a hegyközújlaki ifjak verses összeállításban mutatták be a település szülöttjét, a református lelkész fiát, az orvos-poétát, majd a tisztelet és kegyelet koszorúit helyezték el, előbb a helyi gyülekezet, azt követően az egyházmegyei presbiteri szövetség képviselői.

 
A presbitertalálkozón a hegyközkovácsi gyülekezet presbiterei és lelkipásztora bejelentették, hogy az őszi rendezvényt, amely október 14-én lesz ők szeretnék megszervezni, ugyanakkor a jövő évi tavaszi találkozó-képzés házigazdái a siteriek lesznek. A közel öt órás együttlét szeretetvendégséggel ért véget."
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése