2017. május 12., péntek

Tanúságtétel és anyák napja Tótteleken

 
"2017. május 7-én, húsvét 4. vasárnapján, a Jó Pásztor ünnepén a papi és szerzetesi hivatások világnapját ünnepeljük. Ebből az alkalomból Kruzslitz Imre atya meghívására a Hegyközbe látogatott Serafina nővér, a szentjobbi Caritas Szent István Szociális Központból, aki vincés nővérként teljesít ott szolgálatot. Az ő tanúságtételét hallgathattuk meg Páli Szent Vincéről, az irgalmasság szentjéről. Megtudtuk, hogy Szent Vince a szegények, betegek, foglyok, rabszolgák, öregek, koldusok, árvák, elmebetegek atyja, társulatok, szerzetesrendek, szemináriumok alapítója. 1617-ben alapította az első Szeretet Testvérületet, ennek a rendnek a feladata a szegény betegek gondozása és felkarolása volt. Különös gondot fordított a szegény és árva gyerekekre. Franciaországban a 30 éves háború ideje alatt nagyon sokat tett a nyomorba döntött polgári lakosságért. Ennek érdekében hozta létre a főúri hölgyek anyai szívére hatva a Szeretet Leányai Egyesületet: az ő adományaikból az Irgalmas nővérek segítségével naponta több ezer adag ételt osztottak ki. Adományokat gyűjtöttek, ruhákat, bútorokat a szegények megsegítésére. Szent Vince nagyon egyszerű, alázatos és szigorú volt önmagához, de nagyon irgalmas és szeretettel teli a rászorulókkal szemben. Reá is érvényesek másoknak mondott szavai: „Szeressük Istent, de a két kezünk munkája és arcunk verítéke árán!’’ A szerénységét jól példázza ez a mondata: „Én soha nem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem, amit tennem kellett!” Serafina nővér jóvoltából egy olyan szentet ismerhettünk meg, akiről eddig nem sokat tudtunk és csak arra kért bennünket, hogy tegyünk jót a rászorulókkal személyválogatás nélkül. Idézte a napi Szentleckét Szent Péter apostol első leveléből: „Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt!” A tanúságtételen kívül megajándékozott bennünket az „Íme Ő lessz anyád és te az Ő fia légy…” kezdetű gyönyörű énekkel anyák napja alkalmából, amit a Szűzanyának ajánlott fel. Köszönjük szépen a szolgálatát! Az anyák napi ünnepséget a szentmise befejeztével a tótteleki kultúrotthonban tartottuk meg. A gyerekek és szüleik versekkel és énekekkel köszöntötték egymást és mindazokat, akik megtisztelték őket a jelenlétükkel. A megható műsor után minden hölgyet megajándékoztak egy-egy szál virággal, megköszönve ezzel a gondoskodásukat és szeretetüket, mert a mi kicsi falunkban mindenki neveli egymást jó szóval, szeretettel, néha-néha intéssel.
 
Szombaton a gyerekek és anyukák finomabbnál finomabb süteményeket és szendvicseket készítettek, amivel vendégül látták a jelenlévőket. Mi is köszönjük nekik a munkájukat, hogy szebbé és emlékezetessé tették számunkra ezt a szép májusi vasárnapot."
Szerző : Iványi Ilona
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése