2017. október 26., csütörtök

Kettős ünnep a tótteleki római katolikus templomban

 
 Az Egyháztanácstagok kaptak egy-egy plaketett munkásságuk elismerése jeléül

"A Hegyköztótteleki és Hegyközcsatári Római Katolikus Egyházközségek szervezésében, ünnepi szentmisére került sor a tótteleki templomban, amely keretén belül munkásságukat, elismerő érmeket adományoztak a hegyközi volt és jelenlegi egyháztanácsosoknak." - írja Tóth Zsigmond a Bihari Naplóban.Szép őszies időjárás volt szombaton 2017. október 21én, habár a hőmérséklet elmaradt az előző napokéhoz képest, amely befolyásolhatta, hogy sokan ugyan, de mégis kevesebben voltak a megszokottnál az ünnepi szentmisén Tótteleken, amely szentmisét exc. Böcskei László Nagyváradi megyéspüspök mutatott be. A plébániáról átvonulva a püspök úr üdvözölte a kint várakozókat, egy-egy személlyel kezet fogott és mondott néhány kedves szót. Jelen voltak a község elöljárói, Bónisz Sándor Hegyközcsatár község polgármestere, Nagy István Róbert alpolgármester, valamit Borsi Lóránt, aki a megyei RMDSZ-t és Megyei Tanácsot képviselte. Miután Kruzslitz Imre a Hegyköz plébánosa köszöntötte a jelenlévőket, a szentmise bemutatása előtt, Böcskei László megyéspüspök örömét fejezte ki hogy együtt ünnepelve hálát adhatunk ma itt ebben a szépen, kívül belül felújított templomban, Istennek. „Hálaadás azért, mert láthatjuk munkánk gyümölcsét, hálaadás a templomért, amely nem csak kövekből áll, hanem élő kövekből is. Elismerésünket próbáljuk kifejezni, azoknak akik a háttérmunkát végzik, valamint tettek azért, hogy Isten élő egyháza legyen. Ezért elismerésünket fejezzük ki tudván azt, hogy minden Isten akaratával történik.”- hangsúlyozta a megyéspüspök. "

Négy épület
Idézetek hangzottak el a Szentírásból, Ezékiel próféta könyvéből, Szent Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből, valamint Szent Lukács Evangeliumából, amelyek alapját képezték a bemutatott szentmisének. A püspök beszédében rámutatott, hogy egy közösség életében négy épület az ami nagyon fontos, a templom, a plébánia, a közösségi ház, valamint a családi ház, majd külön-külön beszélt mindegyik fontosságáról, mely szerint a Plébánia nem kizárólag a lelkipásztor, plébános otthona, hanem a közösségé, így a pap otthona az emberek otthona is.
A szentmise bemutatását követően került sor az ünnepélyes ajándékok átadására, az egykori és jelenlegi, Hegyközújlak, Hegyközcsatár, Hegyköztóttelek, Hegyközpályi és Siter, Egyháztanácstagok munkásságának elismerése jeléül, amelyet a megyéspüspök személyesen adott át, egy-egy kedves szó kíséretében, Azok, akik valamilyen oknál fogva nem lehettek jelen, egy későbbi időpontban, otthonaikban vehették át.

A rendezvénynek még volt egy meglepetése, Exc. Böcskei László megyéspüspök Iványi Ilonát a Hegyköztótteleki Római Katolikus Egyházközség Egyháztanácsának elnökét a Szent László emlékéremmel tüntette ki a közösségért tett kiemelkedő munkásságának elismeréseként. Kruzslitz Imre, Imre atya, megköszönte a püspök úrnak a támogatást, a Polgármesteri Hivatalnak, a Megyei Tanácsnak és mindenkinek a sok kétkezű munkát, önkéntességet, a pozitív hozzáállást, mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult az évek során a plébánia, kultúrház, a templom, az egyházi épületek karbantartásában, modernizálásában, felújításában.
A köszöntéseket követően mindenki átvonult a plébánia épülete elé, majd Böcskei László megyéspüspök megáldotta a szépen felújított épületet.
 
A tóttelekiek híres vendégszeretetéről ma is meggyőződhettünk, hiszen mindenkit szeretetvendégségre hívtak a kultúrházba."
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com