2017. október 7., szombat

Megemlékezés Hegyközszáldobágyon

A 2017-es esztendő az 500 éves Reformációra való emlékezéssel telik. Amint előttetek ismert, a Reformáció emlékünnepét azért szoktuk minden évben október 31-én ünnepelni, mert a Reformáció hosszú (ma is folytatandó!) folyamatát az a nevezetes esemény indította el, amikor dr. Luther Márton 1517 október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára közszemlére kiszegezte híres 95 vitatételét. Erre az eseményre való méltó megemlékezés jegyében zajlik egy program Reformmaraton 500 néven. A dunántúli Zalaegerszeg református gyülekezetéből indul el az a csoport, amely lelkipásztoruk, Bardócz Csaba vezetésével a Kárpát-medence néhány magyar református egyházközségébe elviszi a híres 95 tételt újból kiszegezni közszemlére (Bardócz Csaba csapatával Wittenbergből indul és hazafelé tart a Kovászna megyei Ikafalvára). El fogják hozni Száldobágyra is, hogy kiszegezzék templomajtónkra, hogy mindenki olvashassa. Erre az eseményre Száldobágyon október 16-á, hétfői nap kerül sor. Az érkező karavánnal a falu bejáratánál, a helységnévtáblánál lehet majd találkozni. Onnan a csoport a „maraton” elnevezéshez illően futva érkezik a templomkapuhoz, ahol a jelenlévők szeme láttára kiszögezik a 95 Tételt egy nagyon rövid szertartás keretében. Az esemény szeretetvendégséggel fog zárulni a vendégek tiszteletére minden jelenlévő részvételével. Ezután a vendégek tovább fognak „futni”, hogy más egyházközsége is eljussanak. Kérjük, hogy minél többen jöjjenek el tehát, október 16-án, hétfőn a falubejárathoz, illetve ide a templomhoz. – Igy téve nevezetessé és emlékezetessé nálunk is a Reformáció 500. évfordulóját." - írja Kelemen István hegyközszáldobágyi református lelkipásztor.
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com