2016. november 24., csütörtök

Kisszántóiak kirándulása Arad megyében és környékén

 
 Az impozáns Zala György alkotta Szabadság-szobornál, náluk a Bihari Napló, köszönjük!

"Az aradi 13 vértanú emléknapján, 13 kisszántói gondolta úgy, hogy a napot Arad és környéke felfedezésével fogja tölteni, a Bihari Napló kíséretében. Az útvonal nem a szokványos volt, hiszen a kisbusz Váradlesnél Tenkefürdő felé fordult " -írja Dr. Zabán Bálint Károly,kisszántói lelkipásztor a Bihari Naplóban.


"Bélkirálymezőn és Bélen keresztül, a Béli havasok valamint a Zarándi hegység érdeklődő tekintetének kíséretében, érkezett meg Borosjenőbe, a valamikori Zarándi Református Egyházmegye központjába. Borosjenő valamikori magyar pompáját jelzi, még mai napig is, a felújításra váró Rákóczi vár. A vár előtt történelmi ismertetőre megállott csapatot, romános kiejtéssel ugyan, de Jó reggelt köszönve üdvözölte egy román egyházi ember, aki egy konstancai személygépkocsiból szállt ki. Mindez utal a sok betelepítést megért, egyre inkább beolvadó hely magyarságának helyzetére. Borosjenő után, Világos város Bohus kastélyának, valamint a világosi várnak a meglátogatása következett. A világosi vár és környékének látványa sokaknak eszébe juttatta a magyarok Ígéret földjének lenyűgöző szépségét. A vár a fegyverletétel okán híresült el, de kevesen tudják, hogy 1944 őszén az I. Horthy Miklós páncéloshadosztály egy századának húsz fős csoportja még a visszavonulás után is sokáig harcolt a vár romjai között. Ki tudja, talán utolsó fegyverletételként vagy felvételként? Az Aradra megérkezett kirándulók többek között Kuncz Aladár szülőhelyét, a magyar királyi főreálgimnázium épületét tekinthették meg kívülről, majd pedig az aradi csillagvárat. Később pedig magyarországi diákokkal együtt tiszteleghettek az aradi vesztőhely obeliszkjénél, a zsigmondházi mezőn. Az impozáns Zala György alkotta Szabadság-szobornál szervezett ünnepség volt a kirándulás következő megállója. Lelkesítő beszédek híjján nem volt senki, de talán az összes beszéd román nyelvre való, kissé talán szükségtelen, fordítása olyannyira meghosszabította az ünnepséget, hogy talán sokak kedvét szegte attól, Arad mégis marad, megmarad, akár mint Tóth Árpád szülővárosa s nem törölhető ki a magyar emlékezetből s jövőképből sem. A kirándulók ezúton is szeretnének köszönetet monhogy eljőjjenek vagy hogy tovább maradjanak. A Nyugati Jelen napilap éttermében megebédelt társaság az Arad belvárosi templomban értesült arról, hogy ott esküdött örök hűséget a néhai kormányzó és Arad megyei felesége, Purgly Magdolna. Víztorony, a Csíky Gergely drámaíróról elnevezett iskola, majd a Deák Ferenc utca s Arad egyik legnagyobb tere következett, majd pedig a neológ zsinagóga. Ez utóbbi belső terének nagysága és szépsége a váradinak méltó párja. Sőt, a zsinagóga két belső falán található első világháborúban meghalt honvédek hosszú névsorai jelzik nemcsak a hősi halottak nemzeti érzületét, hanem azokét is, akik erről már a megszállás idején megemlékezni akartak. A Rozsnyai gyógyszertár következett, mely Oscar Wilde Sidney Carter nevű titkárjának, dani Bors község Polgármesteri Hivatalának valamint a Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola vezetőségének a szállítás megoldásában nyújtott hathatós segítségükért. azaz Rozsnyai Kálmánnak is családi fészke volt, majd a régi színház, melyben Déryné Széppataki Róza is fellépett. A nagy színház, a Szentháromság szobor s majd a Fehérkereszt szálloda következtek. Ez utóbbiban Ady is felolvasott, Liszt Ferenc zongorázott a református templom felépítéséért, s Pablo Casals is énekelt.  


A kultúrpalotában 
Ezt követte a Lechner Ödön és Pekár Ferenc tervezte városháza, Neumann palota, Csanádi palota, a Magyar Nemzeti Bank épülete következtek sorban, majd pedig az 1848-1849-es ereklye múzeum nemrég megnyílott tárlatának megtekintése, a Szántay Lajos által tervezett kultúrpalotában, a Maros parton. A tárlat megtekintését követően az aradi evangélikus-lutheránus templom mellett elhaladva az utolsó állomáshelyre, Szentleányfalvára, érkezett meg a kirándulócsapat. Ahol is, pár év kihagyás után, az immáron gondoskodó pásztori kezekbe került gyülekezet megújult templomát tekinthették meg a kirándulók, meleg tea és teasütemény kíséretében. Arad város gazdag kultúrtörténeti örökségének csak egy részét lehetett egy nap alatt bemutatni. Sok részletnek csak a megemlítésével kellett megelégedni, mint például, hogy Aradon Munkácsy Mihály is asztaloslegénykedett, majd itt rajzolt s festett Szamossy Elekkel. Aradon volt nemzetőr Arany János stb. Emellett ugyanolyan fontos az is, hogy melyek a részletei az itt élő magyarok mai mindennapi életének. Az Arad megyében is fogyó magyarság gondjai nemcsak a beolvadás, lemorzsolódás, kivándorlás, hanem sokszor, Zrínyi szavaival élve, egyébb keletű áfiumok, nyavalyák. Hiszen például amíg az egyik magyar egyház azzal van elfoglalva, hogy milyen kicsi és sok esetben számbeli kisebbsége miatt tehetetlen, addig a másik sok helyütt megtagadja magyar egyháztagjaitól a magyar szó jogát, még akkor is ha ezt könyörögve kérik.  "
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com