2017. július 7., péntek

Vakációs Bibliahét Biharszentjánoson

A gyerekek minden nap Dánielről és társainak hűségéről tanultak

"Vakációs Bibliahetet tartottak Biharszentjánoson az elmúlt héten a szünidőt megkezdő gyerekek nagy örömére. Volt olyan nap, amikor több mint száz gyerek vett részt a foglalkozásokon." - írja Csiger (Máté) Krisztina a Bihari Naplóban.Teljes cikk :

 
"A Vakációs Bibliahét idei témáját a felvidéki KOEN (Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány) munkacsoport dolgozta ki, akik az idei év témájának a hűséget választották, innen is adódott a program címe. A téma kidolgozói nemcsak az Istenhez való hűségre igyekeztek felhívni a gyerekek figyelmét, hanem ezzel párhuzamosan megmutatni azt is, mit jelent a hűség a reformáció 500. évfordulóján, vagy mit jelent a hűség nemzeti identitásunkat megőrizve. A gyerekek minden nap Dánielről és társainak hűségéről tanultak, ugyanakkor – egy kis játékosságot csempészve a tanulásba – Bogáncs és Boróka, a két ragaszkodó pulikutya hűségével is megismerkedhettek. 

Értéket átadni
Ószövetségi történetekről tanultak a gyerekek, de azt kell mondani, ezek számtalan hasonlatosságot mutatnak mai világunkkal. Dániel és társai is egy olyan világban éltek, ahol az egy Istenhit mellett megfért a bálványimádás is. Talán könnyebb lett volna beolvadni abba a közegbe, mint hűségesnek maradni Istenhez. Most is épp ilyen világban élünk: multikulturálisak vagyunk és elfogadóak, kereszténységünk mellett pedig megfér a babonaság is. De akkor mit nevezhetünk értéknek? 500 év elteltével hogyan tudunk beszélni a reformációról? Csomay Piroska tiszteletes asszony a vasárnapi istentisztelet alkalmával a hét összefoglalásaként arról beszélt, hogy az idei évben a Bibliahét legfontosabb célja az volt, hogy olyan értékeket, gondolatokat adjanak át a gyerekeknek, amelyek által megállják majd helyüket a világban, megőrizve hűségüket Isten iránt. Ezen gondolatokhoz kapcsolódott a hét aranymondása is, a Jelenések könyve 2. részének a 10. verséből: „Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.” Ahogy az lenni szokott, a gyerekek itt mutatták meg szüleiknek, mit is tanultak: elénekelték a tanult énekeket, röviden elmesélték a történeteket és közösen mondták el a napi igéket.
 
Nt. Csomay Árpád lelkipásztor, aki minden reggel egy rövid imával indította a gyerekek foglalkozását, vasárnap megköszönte Borsi Gyöngyi vallástanárnő munkáját, aki összefogta az egész heti tevékenységet. De nagyon sok segítő állt mellette, akik nemcsak idén, hanem több éve már, hogy aktívan kiveszik részüket a feladatokból: Csomay Piroska tiszteletes asszony, Gagyi Annamária, Retek Emília és Pék Enikő tanítónők, valamint Hegyesi Imola, Meleg Jutka és Vad Katalin óvónők és az IKE tagjai egyaránt. Hálásan köszönte meg a szülőknek, hogy elküldték, vagy elkísérték gyerekeiket ezekre az alkalmakra, és mindazt a sok-sok segítséget és támogatást, amivel hozzájárultak, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a Bibliahéten. Természetesen a legnagyobb dicsőség az Istené, aki áldott alkalmakká formálta ezeket a délelőttöket."
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése