2017. július 20., csütörtök

Zenetábor zajlott Hegyközszentmiklóson

 
"Július 10. és 15. között fiatalok Istent dicsérő énekétől és hangszer játékától volt hangos ismét a hegyközszentmiklósi termálfürdő és környéke: hetedik alkalommal szerveztek itt zenetábort. A zenetábor az érmelléki református egyházmegye égisze alatt zajlott." - írja Herman Csaba egyházmegyei zenei előadó a Bihari Naplóban.Teljes cikk : 

"Negyvenkét fiatal dicsérte együtt az urat hangszerekkel és énekszóval a jól összeszokott tanári csapattal egyetemben. A több településről, egyházmegyékből érkezett táborozók furulyán, gitáron és billentyűn tanulhattak kezdő és haladó szinteken. Ebben a következő tanárok, kántorok próbáltak a fiatalok segítségére lenni: Balogh Kata Boglárka egyetemista (gitár), Ghitea Angéla kántornő-zenetanárnő (furulya), Fehér Arthur zenetanár (gitár), Fülöp Gábor kántor-zenetanár (billentyű) és Pop György kántor (billentyű). Megpróbálták a lehető legjobban átadni ismereteiket, tudásukat és összhangba hozni a fiatalok hangszerjátékát valamint énekét. Ebben az ismeret-átadásban és öszszehangolódásban volt nagy segítségünkre a tábor viszszatérő nagytiszteletű kedves vendége, a kóruséneklés nagy szakértője, Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy egyetemi tanár Debrecenből. 

Népi hangszerek
A hét a tanulás, a jókedvű zenélés, az előadások hallgatása, a szorgalmas gyakorlás és persze a szórakozás, fürdőzés jegyében telt el. Az előadások rendjén a népdalokkal és népszokásokkal ismerkedhettek a gyerekek, amelyet Orosz Otília Valéria egyházkerületi zenei előadó tartott játékos, interaktív formában, nagy érdeklődést keltve. Továbbá a zenetáborban is megemlékeztünk a reformáció 500. évfordulójáról egy előadás kapcsán, melyet Berkesi tanár úr tartott. Népi hangszerek bemutatására is sor került, például citera, havasi kűrt stb. A testi és szellemi feltöltődés mellett a fiatalok lelki táplálékot is kaphattak a reggeli és esti áhítatok alkalmával, amelyet a környékbeli lelkipásztorok, teológusok, vallástanárok tartottak. A zárókoncertre, mint minden évben, a hegyközszentmiklósi református templomban került sor szombat délelőtt egy Istentisztelet keretében.

Árus László házigazda lelkipásztor hirdette Isten Igéjét a 138. zsoltár alapján, Isten magasztalására biztatva a fiatalokat, mert az Isten színe előtt való tiszta, szívbéli, vidám éneklés és magasztalás tetszik az Úrnak. Az istentisztelet elején két zenetáboros fiatal végzett kántori szolgálatot, Herman Szilárd és Sepsi Dávid. Az igehirdetést követően a táborozók zárókoncertjén furulya és gitár darabok hangzottak el, valamint ifjúsági énekek, népdalzsoltárok, két és háromszólamú bicíniumok és református énekeskönyvünk énekei. Isten iránti hálával tekintünk vissza az elmúlt eredményes hétre, hiszen az Ő áldása kísért és vezetett a tanulásban, zenélésben, éneklésbe, dicsőítésben és magasztalásban."
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése