2017. január 23., hétfő

A Bihari Református Egyházmegye Nőszövetsége

 

"Az év eleji egyházmegyei elnökségek találkozóját a Biharfélegyházi Váry Margit Nőszövetség vendéglátásában tartotta a Bihari Református Egyházmegye Nőszövetsége, amelyen a házigazdák az egyházközség cigány missziós programját mutatták be a jelenlévőknek." - írja Tóth Zsigmond a Bihari Naplóban.

"A Bihari Református Egyházmegye Nőszövetsége 2017. január 14-én, szombaton délelőtt a Biharfélegyházi Váry Margit Nőszövetség vendéglátásában tartotta meg év eleji egyházmegyei elnökségek találkozóját. A nagy hó, télies időjárás, síkos út ellenére huszonnégy egyházközség nőszövetségének képviselői voltak jelen, mintegy hetvenen. A vendéglátók forró teával, kávéval, sós pogácsával, műzlivel, a sok C-vitamint tartalmazó mandarinnal, és nem utolsó sorban kedves szavakkal fogadták az érkezőket a helyi kultúrotthon emeleti klubjában. A családias összejövetel Földesy Márta az egyházmegyei nőszövetség elnökének áhítatával vette kezdetét, aki igemagyarázatát a Zsidók 10,39 alapozta: „De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk!” – szóltak a Szentírás szavai. Az áhítatot követően elsőként az elmúlt esztendő elnöki tevékenység beszámolója hangzott el, ugyanakkor mindenki megkapta az idei évre tervezett egyházmegyei rendezvények tevékenységi tervét is. Nagyon fontosnak tartják, hogy évente három téren fejtsék ki tevékenységüket: 1 – Lelki élet: amelynek alapgondolata a 2Tim. 3,16-17 igére épül. „A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra… hogy tökéletes legyen az Isten embere.” 2017. február 24. az a dátum, amikor 450 éves a Magyar Református Egyház másik hitvallása a II. Helvét Hitvallás. Javasolják, hogy a nőszövetségek szenteljenek alkalmat ennek a megismerésére. 2 – Diakónia: Mk.4.25: „Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.” – szól az ajánlott alapgondolat igéje. Felkérik az egyházközségek nőszövetségeit, hogy pénz, vagy természetbeni adományaikkal, illetve közösségi tevékenységeikkel a Biharfélegyházi Váry Margit Nőszövetség roma missziós programját támogassák. 3 – Művelődés: Zsid. 13,7: „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról…” 200 éve született és 135 éve halt meg a magyar költészet egyik legnagyobb alakja Arany János ezért a cél, próbáljuk meg felfedezni az ismeretlen Arany Jánost, vagyis megismertetni egymással azokat a műveket, amelyek kevésbé ismertek.

Tartós élelmiszer
Megtudtuk továbbá, hogy az idén ismét a Bihari Református Egyházmegye Nőszövetsége rendezi meg az egyházkerületi nőszövetségi nyári konferenciát július 15-én, amelynek megszervezését a Nagyvárad-Újváros nőszövetsége vállalt fel, és ugyancsak ők vállalták el egy őszi egyházmegyei ünnepi alkalmat is szeptember 23-án.
A Kárpát-medencei női imanap, mint minden évben december első vasárnapján, azaz december 3-án délután 4 órától lesz megtartva ez alkalommal Élesden. A pénzügyi beszámolót követően a Mezőtelki Református Egyházközség lelkipásztora Major Erneszt Dániel mondott köszönetet az egyházmegye nőszövetségeinek a 2016-os esztendőben a Nóé Bárkája Óvodának nyújtott segítségért.
Elmondta, hogy több száz kiló tartós élelmiszer gyűlt össze a nőszövetségek összefogásának köszönhetően és több ezer lej, amely nagy segítség volt az óvoda fenntartásában, kérve Isten gazdag áldását az adakozókra. Rövid szünet után Szabó Zsolt a helyi református közösség lelkipásztora és Győrki Adina a nőszövetség elnöke ismertették a 2000-ben elkezdett cigány missziós programjukat, kivetítőn kronológiailag bemutatva, néhány száz fenykép alátámasztásával. „Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei” – ahogy fogalmazott a lelkipásztor. Elmondták, hogy első lépésként gyerek és felnőtt programjukban megpróbálták megtanítani őket az írás és olvasás elsajátítására, hogy tudjanak Bibliát és egyéb írott terméket olvasni.
 
Mivel még mindig nem hajlandóak templomban járni, néhány kivétellel, ezért ők mennek ki hozzájuk, ott tartani igemagyarázatot, keresztelőt, esketést, az úrvacsora sákramentumának kiszolgáltatását, amelyet az anyagyülekezetben nem néznek jó szemmel, így az adakozási kedv is kisebb, ez néha nézeteltérést is szül, – tudtuk meg a lelkipásztortól"
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com