2017. január 23., hétfő

Varga Botond szalárdi lelkipásztor a szalontai imahéten

 
"Kedd délután Varga Botond szalárdi lelkipásztor volt az imahét harmadik napjának igehirdetője. Szószéki szolgálatában az 1Sám 16,1.6-7 alapján prédikálta, hogyan tanít minket Isten nem csupán a szemünk előtt levő dolgokat látni, hanem meglátni a szemmel láthatatlant is, ahogyan „az Úr azt nézi, ami a szívben van” és Őt semmi kívülre takaró látszattal nem lehet megtéveszteni. Soha nem volt és ma sem egyszerű lelki látással nézni, mert mi is könnyen ítélünk meg embereket tévesen, azok szerint, amit látunk, vagy hallunk felőlük. Amikor az idős és tapasztalt Sámuel prófétának meg kellett találnia Dávidot, Saul király utódjaként először ő is tévedett. Testvéreit sokkal alkalmasabbnak látta volna, a Lélek mégis megkerestette a legkisebb testvért. Kérdezhetnénk, hogy miért pont Dávidra esett a választás? Mert életében mindig arról tanúskodott, bármekkora bűnt is követett el, mindig tudott Istenhez fordulni, vagy visszafordulni – bocsánatot kérni, és szüntelen hálával áldozni. „Tölts meg a szarudat olajjal és indulj el” – így indít el Isten ma is minden igehallgatót a mindennapi életbe, igéjének olajával és Lelkének látásával." - írja a Bihari Napló.
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com