2017. január 7., szombat

A bihari vajdaság és a vár

Orendt Mihály " Hegyközcsatár 800 éves című könyvében olvashatunk a bihari vajdaságról és a várról.Ezt írja a szerző a bihari vajdaságról :"A mai Bihar területét a 9. században szlávok lepik el, a megmaradt s legyőzött avar nép pedig lassanként elszlávosodik. Az avar uralom bukását követően Bihar ország, mint vajdaság, a 8. század végén, vagy a 9. század elején keletkezik.
A vajdaság kiterjed a bihari hegységekre, a Körösök és Berettyó vidékére. Teljesen önálló országgá válik, a keleti császársággal pedig semmiféle viszonyt nem folytat.
A leletek mutatják, hogy ősi szokás szerint temetkeznek, szövetruhát viselnek, amit széles szíjjakkal szorítanak a derekukhoz. Kézi fegyve­reik a szarvasok agancsaiból készülnek. Jobbadán pásztoréletet élnek, de gyakorolják a földművelést is."

A Bihari várról ezt írja Orendt Mihály :

" A bihari vár, látszólag földvár, és csaknem szabályos nagy négy­szöget alkot, melynek minden oldala, 177 és fél méter, belterülete 5,66 kataszter holdat tesz ki, a sáncokkal együtt nyolc kataszterholdnál több. A sáncok magassága 12-15 méter. A várnak négy bejárata van. A déli oldalon három, az északi oldalon pedig egy.


Úgy tűnik, hogy az őslakók falhoz erősített gerendákon nyugvó sát­rakban laknak. Ezek szerint a bihari várban ekkor élhet akár 3-400, harc idején pedig 2-3000 ember is.
A geológusok később az ásatások során ki­derítik, hogy a vár ere­detileg dák erődítmény, és azt is, hogy több ízben is gazdát cserél a népvándorlás folyamán. A magyarok bejövetelekor viszont már szlovákok birtokolják.
Ezt követően a magyarok birtokukba veszik és földsáncokkal erősítik meg, majd a 10. században, községet alapítanak a közelében.
Várad emelkedésével, ami Szent László idejére esik, Bihar jelen­tő­sége hanyatlásnak indul. A végső csapást a tatárjárás adja meg, melyből tanulva kővárakat kezdenek el építeni.
Felmerül tehát a kérdés, hogy Árpád fejedelem honfoglalása előtt a jazigok védik-e az úgynevezett római sáncokat és ezzel egyetemben a mai Bihar megye területét a dák hordákkal szemben, vagy sem?"
 
Forrás : elib.hu